Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Prednosti single života

Biti samac dugo se vremena smatralo neuspjehom u osiguravanju životnog partnera i ispunjavanju svoje životne svrhe. Biti samac dugo se vremena smatralo neuspjehom u osiguravanju životnog partnera i ispunjavanju svoje životne svrhe. I dok takvi stavovi i dalje postoje u društvu danas imaju manju moć oblikovati naš život. Sada biti sam ne mora značiti neuspjeh već odluku i životni stil koji nas može obogatiti i pružiti nam nešto što život u paru ne može.